Category
Contact Us

电话: 0421-804303

传真: 0421-804303

邮箱: yumwlatg@drew-it.net

地址: 辽宁省朝阳市

sider
产品中心

氮气增压泵 高压..

详细详细

氮气增压泵 高压氮气增压泵

SMTD-B系列氮气增压泵

SMTD-B系列氮气增压泵为单级增压泵,为达到所需压力气体输入口输入气压需要一定程度的预增,预增压力

因达到的最大压力不同而不同。最大可增压至80Mpa。该系列泵换向方式与H系列完全相同,不同之处在于

该系列泵为H系列基础上制造的双头泵,整台泵全部采用铝合金及不锈钢制造。该系列泵的驱动活塞直径为

160mm,驱动气压≤8bar,两端泵头均带有排气冷却。出厂时两入口及两出口可按用户要求连接好管路。

型号

增压比

最小气体

入口压力PA

最大气体

入口压力PA

最大气体入口压力PB

气体出口

压力计算公式PB=

接口尺寸

最大流量LN/min

(PL=6bar)

bar

psi

bar

psi

bar

psi

驱动口

入口

出口

SMTD10

5

72.5

80

1160

80

1160

10PL+PA

G1/2

ZG1/2

ZG1/4

372(PA=6 bar)

SMTD25

10

145

200

2900

200

2900

5PL+PA

G1/2

ZG1/2

ZG1/4

154(PA=20bar)

SMTD40

15

217.5

320

4640

320

4640

10PL+PA

G1/2

ZG1/4

ZG1/4

92(PA=20bar)

SMTD60

25

362.5

480

6960

480

6960

25PL+PA

G1/2

ZG1/4

ZG1/4

115(PA=40bar)

SMTD100

35

507.5

800

11600

800

11600

40PL+PA

G1/2

ZG1/4

M14×1.5

74(PA=40bar)

PL=驱动气压      PA=输入气压       PB=输出气压

SMTD-H系列氮气增压泵          SMTD氮气增压系统

BACK